NGUYỄN MINH TUÂN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Gia Lai
QUY MÔ: 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 570 m2
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 3,5 tỷ đồng