PHAN THỊ HUỆ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Khánh Hòa, Nha Trang
QUY MÔ: 6 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 277 m2
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,8 tỷ đồng