NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 4 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 218 m2
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,1 tỷ đồng