PHAN NHẬT TRẠNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Cần Thơ
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 568 m2