TRẦN LÝ LỆ QUYÊN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 5 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 147 m2
KHÁI TOÁN PHÀN THÔ: 560 triệu đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 920 triệu đồng