ÔNG HUỆ HOA

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 1 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 281 triêu đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 458,8 triệu đồng