TRẦN KHẮC HƯNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
________

ĐỊA CHỈ: Buôn Ma Thuột.
QUY MÔ: 4 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,6 tỷ đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,7 tỷ đồng