LƯƠNG KIM PHỤNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Quận 7 – HCM
DIỆN TÍCH SÀN: 233,8  m2
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2 tỷ đồng