TRẦN THỊ THANH THỦY

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Bình Thuận
DIỆN TÍCH SÀN: 780 m2
QUY MÔ: 5 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 2,6 tỷ đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 4,4 tỷ đồng