NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Landmark 81
DIỆN TÍCH SÀN: 177 m2
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 600 triệu đồng