NGUYỄN CHÍ HÙNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ:Nam Từ Liêm – Hà Nội
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 4 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 365 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.2 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2.08 tỷ đồng