NGUYỄN VĂN NHẬN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ:Thuận An – Bình Dương
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 356 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.174 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2.029 tỷ đồng