NGUYỄN THỊ HẢI

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Hóc Môn
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 154 m2
KHÁI TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO: 900 triệu đồng