NGUYỄN THANH PHÚC

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Bình Thuận
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 306.5 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.9 tỷ đồng