CHỦ ĐẦU TƯ: HỒ THỊ PHƯƠNG DUNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Căn nhà C8 – Khu đô thị 9B7 – Thế kỉ 21 – Đô thị Nam Sài Gòn – Huyện Bình Chánh –  TP.Hồ Chí Minh
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 162 m2
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 389 triệu đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH