CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN VĂN TIẾN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Bình Định
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 900 triệu đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.4 tỷ đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH