CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ MAI

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Vĩnh Phúc
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.5 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2.5 tỷ đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH