CHỦ ĐẦU TƯ: LÊ NGỌC TÂN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Bình Phước
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 3.5 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 5 tỷ đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH