CHỦ ĐẦU TƯ: VÒNG VIỄN HẢI

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 

 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F5464
ĐỊA CHỈ: Lái Thiêu, Bình Dương
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
DIỆN TÍCH: 287m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 947 Triệu Đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.64 Tỷ Đồng

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH