CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VƯƠNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 

 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: CF – 25648
ĐỊA CHỈ: Cam Ranh

QUY MÔ CÔNG TRÌNH:  1 tầng
DIỆN TÍCH: 1000 m2
KHÁI TOÁN PHẦN KHÔ: —
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: —

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH