CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN BÁ TRƯỜNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 


________

MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-1805
ĐỊA CHỈ: Lạng Sơn
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
DIỆN TÍCH: 322 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.1 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2 tỷ đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: HUỲNH TRUNG HIẾU

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 


________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: BT-F9617102-B
ĐỊA CHỈ: Kiên Giang
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
DIỆN TÍCH: 1082 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 3.6 tỷ
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 10 tỷ

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: ĐINH THỊ MINH THUẬN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 


________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-D21018
ĐỊA CHỈ: Gò Vấp, TP.HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 4 tầng
DIỆN TÍCH: 244 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 805 triệu đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1,39 tỷ đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: TUẤN HOÀN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 


________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-D20918
ĐỊA CHỈ: Gò Vấp, TP.HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 5 tầng
DIỆN TÍCH: 440 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,45 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2,51 tỷ đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 


________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-D20818
ĐỊA CHỈ: Thủ Đức, TP.HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
DIỆN TÍCH: 309 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,02 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1,76 tỷ đồng

Xem tiếp