CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN TRƯỜNG AN

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-1619-BD
ĐỊA CHỈ: Quận 7
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng, 1 tầng thượng
TỔNG DIỆN TÍCH:  220.79m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 729 Triệu Đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: _

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN THỊ QUỲNH CHI

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-1715-YP
ĐỊA CHỈ: Quận 5
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: Căn hộ chung cư Everich Ìninity
TỔNG DIỆN TÍCH:  96m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ:
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 300 Triệu đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: PHẠM HỮU TUYẾN

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-1619-YP
ĐỊA CHỈ: Bình Dương
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH:  300m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,1 Tỷ
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1,6 TỶ

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: LÊ PHAN THÔNG

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-1815-TR
ĐỊA CHỈ: Tây Ninh
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH:  264m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.5 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: PHẠM NGỌC THANH

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-1615-YP
ĐỊA CHỈ: Quảng Trị
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 tầng hầm, 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH:  539m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,6 Tỷ
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2,8 TỶ

Xem tiếp