CHỦ ĐẦU TƯ: Phạm Thị Ngọc Diễm

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F31862H
ĐỊA CHỈ: Bến Tre
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
DIỆN TÍCH: 317 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH: 1.8 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: VŨ THỊ THANH HIỀN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F31821H
ĐỊA CHỈ: Bình Dương
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
DIỆN TÍCH: 336 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.1 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH: 1.9 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: ĐOÀN THỊ THU TRANG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

bia2aFRbn.jpg 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-16103
ĐỊA CHỈ: Quận Tân Phú, TP. HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 4 tầng

TỔNG DIỆN TÍCH: 294 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 970 TRIỆU ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.7 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: DIỆP THÀNH LONG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

bia2aFRbn.jpg 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-17402
ĐỊA CHỈ: Quận 9, TP. HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng

TỔNG DIỆN TÍCH: 283.5 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.5 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: CAO MINH SƠN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

bia2aFRbn.jpg 
________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP- T180130
ĐỊA CHỈ:
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng

TỔNG DIỆN TÍCH: 580 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.9 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 3.3 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp