class="archive category category-cong-trinh-dang-thuc-hien category-30 no-slider content-n mob-menu-slideout-over" layout='1'>

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN CẢNH

THÔNG TIN ÔNG TRÌNH:

________

ĐỊA CHỈ: Cam Ranh
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
DIỆN TÍCH: 481 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.6 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 3 tỷ đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: TRẦN THỊ ÁI VÂN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

_______

ĐỊA CHỈ: Gò Vấp
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 4 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 739 triệu đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.25 tỷ đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: LÊ QUANG CÔNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

_______

ĐỊA CHỈ: Biên Hòa
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 800 triệu đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.7 tỷ đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: DƯƠNG KHẮC TIỆP

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

_______

ĐỊA CHỈ: Bình Thuận
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 900 triệu đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.5 tỷ đồng

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN VĂN BẢO

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

_______

ĐỊA CHỈ: Quận 12, TP.HCM
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.2 tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1.9 tỷ đồng

Xem tiếp