CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN HOÀNG VIỆT

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-390-Y
ĐỊA CHỈ: Đà Nẵng
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng, 1 tầng thượng
TỔNG DIỆN TÍCH: 432.7 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,2 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2,3 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: PHẠM HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-188-Y
ĐỊA CHỈ: Đồng Nai
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 196.7 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 650 triệu đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1 tỷ

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG VĂN MẠNH LÂM

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-1709 – H
ĐỊA CHỈ: Tp. Hồ Chí Minh
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 TÂNG
TỔNG DIỆN TÍCH: 137.65 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 554,2 TRIỆU  ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 884,6 TRIỆU ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: LƯƠNG THỊ BÍCH THỦY

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-480-TR
ĐỊA CHỈ: Hưng Yên
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG
TỔNG DIỆN TÍCH: 306 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,1 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 1,8 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: ĐẶNG VĂN TUÂN

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP – F64 – 9617
ĐỊA CHỈ: Tp. Hồ Chí Minh
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 TRỆT, 3 LẦU
TỔNG DIỆN TÍCH: 360 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: … ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: … ĐỒNG

Xem tiếp