CHỦ ĐẦU TƯ: VÕ MINH THẮNG

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-17232-CT
ĐỊA CHỈ: Quận 11, TP.HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, 1 sân thượng.
TỔNG DIỆN TÍCH: 244.3 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 631.000.000 ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: —

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THỊ HÂY

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-17171
ĐỊA CHỈ: Bình Chánh
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 413.8 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.365.540.000 ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2.358.660.000 ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN VĂN TY

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: CF- B90 – 408
ĐỊA CHỈ: Bến Tre
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH:  490m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: —-
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: —-

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: TRỊNH MINH LUÂN

BI64uf5.jpg ________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP – F96 – 403
ĐỊA CHỈ: Đồng Nai
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH:  350m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,155 Tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2,1 Tỷ đồng

Xem tiếp

Chủ đầu tư: BÙI THIÊN ĐỨC

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP-F96-175002
ĐỊA CHỈ: Quận 7
QUY MÔ CÔNG TRÌNH:3 tầng, 1 tầng thượng
TỔNG DIỆN TÍCH:  462,5 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1,5 Tỷ đồng
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ:  Tỷ đồng

Xem tiếp