CHỦ ĐẦU TƯ: ĐẠI PHÚC GROUP

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP – F65 – 21617
ĐỊA CHỈ: Thủ Đức
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 trệt – 1 lửng
TỔNG DIỆN TÍCH: 800 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: … ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: … ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN CHÁNH TUẤN HÙNG

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP – F65 – 21617
ĐỊA CHỈ: ĐÀ NẴNG
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 trệt 2 lầu
TỔNG DIỆN TÍCH: 20 x 5.9 m
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: … ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: … ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: PHẠM THỊ BÍCH VÂN

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP – F64 – 5617
ĐỊA CHỈ: Buôn Ma Thuột
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 TRỆT, 1 LỬNG
TỔNG DIỆN TÍCH: 157 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: … ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: … ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN HIỆP HÒA

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP – F64 – 315
ĐỊA CHỈ: Q.TÂN PHÚ, TP.HCM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 1 TRỆT, 1 LẦU, 1 THƯỢNG
TỔNG DIỆN TÍCH: 398.7 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.3 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2.3 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN THÁI QUÂN

________
MÃ SỐ KHÁCH HÀNG: NP – F64 – 165
ĐỊA CHỈ: KONTUM
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 2 TẦNG
TỔNG DIỆN TÍCH: 391.5 m2
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 1.2 TỶ ĐỒNG
KHÁI TOÁN TOÀN BỘ: 2.1 TỶ ĐỒNG

Xem tiếp