THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lưu Hoài Nam

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 2 tầng
KHÁI TOÁN PHÀN THÔ: 821 triệu đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,4 tỷ đồng