THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Ngọc Tân

ĐỊA CHỈ: Bình Phước
QUY MÔ: 2 tầng