THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Bùi Lê Ngọc Diễm

ĐỊA CHỈ: Phú Nhuận, TP.HCM
QUY MÔ: 4 tầng